Monday, 17/02/2020 - 15:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Công Trứ

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019

 

 THỜI KHÓA BIỂU (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 7/1/2019)
BUỔI CHIỀU
ThứTiết6A6B6C6D8A8B8C8D
21ToánNhungSinhHạnhNhạc ĐôngToánHồngVănSươngVănThiTAUyênCN
2ToánNhungMTH. HoaSinhHạnhToánHồngVănSươngVănThiTAUyênHiếu
3VănNgaNhungToánHồngNhạcĐôngHóaHạnhCNHiếuVănSươngVănThi
4NhungNhạcĐôngToánHồngMTH. HoaCNHiếuTAUyênVănSươngVănThi
5       CHÀO CỜ  -  HĐGDNGLL      
31Nhạc ĐôngTAUyênVănNgaSửTônToánSơnĐịaPhongToánToánNhung
2MTH. HoaTAUyênVănNgaGDCDTônToánSơnSinhVânToánToánNhung
3SửTônToánNhungTAUyênVănNgaHiếuHóaDầnSinhVânĐịaPhong
4T AnhPhúToánNhungTAUyênVănNgaĐịaPhongHiếuHóaDầnSinhVân
5T AnhPhúSửTônMTH.HoaTAUyênSinhVânToánHiếuHóaDần
41VănNgaVănThiSửTônNhungToánSơnToánSinhVânHóaDần
2VănNgaVănThiNhungĐịaNhungToánSơnToánSửTônSinhVân
3SinhHạnhĐịaNhungVănNgaCNVươngTAPhúSửTônCNToánNhung
4ĐịaNhungTinSơnVănNgaCNVươngSửTônSinhVânHóaDầnToánNhung
5TAPhúTinSơnĐiạNhungSinhHạnhSinhVânHóaDầnToánSửTôn
51ToánNhungV ănTTTrúcGDCDTônSinhHạnhTAPhúToánĐịaPhongTAUyên
2ToánNhungGDCDTônVănTTNgaVănTTTrúcTAPhúĐịaPhongToánTAUyên
3                
4     SINH HOẠT CHUYÊN MÔN          
5                
61GDCDTônVănThiTinTuyềnToánHồngVănSươngTAUyênĐịaPhongToánTCNhung
2CNPhongVănThiTinTuyềnToánHồngVănSươngTAUyênGDCDTônToánTCNhung
3CNPhongToánNhungToánHồngTinTuyềnHóaHạnhVănThiTAUyênGDCDTôn
4SinhHạnhToánNhungToánHồngTinTuyềnGDCDTônVănThiVănSươngĐịaPhong
5        ĐịaPhongGDCDTônVănSươngTAUyên
71VănNgaCNPhongCNVươngTAUyênToánTCSơnNhạcĐôngToánTCMTH.Hoa
2VănNgaCNPhongCNVươngTAUyênToánTCSơnMTH.HoaToán TCNhạcĐông
3TinSơnSinhHạnhTAUyênVănNgaNhạcĐôngToánTCMTHHoaVănThi
4TinSơnTAUyênSinhHạnhVănNgaMTH.HoaToánTCNhạcĐôngVănThi
5SHLNgaSHLH. HoaSHLHạnhSHLĐôngSHLSơnSHLĐ. HàSHLPhongSHLThi

Chú ý:  - HĐNGLL vào các tuần lẻ 1,3,5,7....

 THỜI KHÓA BIỂU (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 7/1/2019)
 BUỔI SÁNG 
ThứTiết7A7B7C9A    9B9C 
21    CHÀO CỜ + HỘI Ý TOÀN TRƯỜNG LÚC 7 GiỜ 10 PHÚT            
2SinhVânC. NghệThủyVănTrânToánTuyền    Tiếng AnhTuyếnToánNguyên 
3CNThủySinhVânVănTrânToán Tuyền    Tiếng AnhTuyếnToánNguyên 
4VănTrânToán NguyênĐịaNhungSinh Lan    ToánTuyềnVănTrúc 
5VănTrânToán NguyênCNThủyCNVân    SinhLanĐịaNhung 
31MTH.HoaSửN. HoaToánNguyênVănSương    ĐịaNhungVănTrúc 
2NhạcĐôngĐịaNhungToánNguyênVănSương    SửN. HoaVănTrúc 
3ĐịaNhungNhạcĐôngMTH. HoaSử. Hoa    VănTrúcToánNguyên 
4SửN.HoaMTH. HoaNhạcĐôngĐịaNhung    VănTrúcToánNguyên 
5                 
41ToánHồngToán NguyênGDCDH. HoaT.APhú    SửN. HoaTATuyến 
2ToánHồngToán NguyênSửN. HoaT.APhú    ToánTuyềnTATuyến 
3GDCDH. HoaTATuyếnSinhHồngHiếu    ToánTuyềnSửN. Hoa 
4TATuyếnGDCDH. HoaToán NguyênToánTuyền    HiếuHóaHồng 
5TATuyếnSửN. HoaToán NguyênToánTuyền    HóaHồngHiếu 
51ToánHồngToán TCNguyênVănTrânSửN. Hoa    ToánTuyềnTATCTuyến 
2ToánHồngToán TCNguyênVănTrânGDCDTôn    ToánTTTuyềnSửN. Hoa 
3HồngVănTrânToán TCNguyênToánTT Tuyền    HiếuGDCDTôn 
4SửN. HoaVănTrânToán TCNguyênSinh Lan    GDCDTônHiếu 
5      Hiếu    Sinh LanToánTTNguyên 
61TATuyếnVănTrânSửN. HoaVănSương    TATCPhúVănTrúc 
2SinhVânVănTrânTiếng AnhTuyếnVănSương    TATCPhúVănTrúc 
3ToánTCVinhCNThủyTiếng AnhTuyếnHóaHồng    CNVânSinhHạnh 
4ToánTCVinhSinhVânCNThủyTATCPhú    VănTrúcSinhHạnh 
5CNThủyTATuyếnSinhHồngTATCPhú    VănTrúcCNVân 
71ĐịaNhungTATuyếnHồngVănSương    HoáHồngVănTTTrúc 
2VănTrânĐịaNhungTATuyếnVănTTSương    VănTrúcHóaHồng 
3VănTrânHồngĐịaNhungHóaHồng    VănTTTrúcTATCTuyến 
4HĐNGTrânHĐNGN. HoaHĐNGTuyếnHĐNGTuyền    HĐNGTrúcHĐNGT. Hồng 
 5SHLTrânSHLN.HoaSHLTuyếnSHLTuyền    SHLTrúcSHLT. Hồng 
THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO ( Từ  ngày 7/1/2019)   
PHÒNGTIẾTThứ 2Thứ 3 Thứ 5Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1- SÁNG1      Hóa 8Hồng       
2      Hóa 8Hồng       
3      Toán 6L. Hồng   Văn8Trân  
4      Toán 6L. Hồng   Văn8Trân  
9- SÁNG1               
2Toán 8Sơn             
3Toán 8Sơn             
4               
 
2- SÁNG1      Lý 8Hiếu       
2TA6APhú    Lý  8Hiếu       
3TA6APhú    TA8APhú       
4      TA8APhú       
                 
                
PHÒNGTIẾTThứ 2Thứ 3 Thứ 5Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
LÝ- CÔNG NGHỆ
- SÁNG
1      Văn 8Thi   Văn 6Nga  
2      Văn 8Thi   Văn 6Nga  
3      Toán 8   Toán 6Nhung  
4      Toán 8   Toán 6Ngung  
                 
                
BUỔI CHIỀU
LÝ- CÔNG NGHỆ
- CHIỀU
1      Văn 9Trúc   Văn 7Trúc  
2      Văn 9Trúc   Văn 7Trúc  
3      Toán 9Nguyên   Toán 7Tuyền  
4      Toán 9Nguyên   Toán 7Tuyền  

 

 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 98
Hôm qua : 105
Tháng 02 : 1.326
Năm 2020 : 3.003